Vlámský

Vlámština

Vlámština je regionální varianta nizozemštiny, která se používá v severní části Belgie (vlámský region), i samotní Vlámové označují svůj rodný jazyk za nizozemštinu. Jako taková se vyučuje na školách, používá na úřadech, u soudů a píší se v ní noviny. Ve Vlámsku používaná podoba spisovného nizozemského jazyka se jen minimálně liší od nizozemštiny v Nizozemsku.

Naše služby

  • překlady z/do vlámštiny
  • soudní a úřední překlady z/do vlámštiny
  • tlumočení vlámština
  • soudní a úřední tlumočení vlámština
  • soudní a notářské ověřování dokumentů a listin
  • vyšší ověřování listin (legalizace, superlegalizace, apostille / apostilla / apostila)

Více informací o službách společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. naleznete pod následujícími odkazy: překladysoudní a úřední překladytlumočenísoudní a úřední tlumočenílegalizacesuperlegalizaceapostille / apostilla / apostila.

Dodací lhůty

Naše služby dodáváme ve standardních i expresních termínech.

Příjem / expedice zakázek

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám

Více informací ohledně příjmu / expedice zakázek naleznete zde.

Kvalita

Pro sledování, zajišťování a neustálé zlepšování kvality našich služeb máme zaveden systém managementu kvality dle mezinárodní normy ISO 9001.

Certifikovaný systém řízení zakázek a výstupní kontrola v souladu s požadavky managementu kvality zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb.