Ukrajinský

Ukrajinština je východoslovanský jazyk a zároveň úřední jazyk druhého největšího evropského státu Ukrajiny. Ukrajinský jazyk je nejvíce příbuzný s běloruštinou, poté s ruštinou a polštinou. Ukrajinština se vyvíjí od 10. století na ukrajinském území spolu s křesťanstvím, které je šířeno pomocí církevní slovanštiny, která se postupně stává úředním spisovných jazykem. Ukrajinština se zapisuje pomocí cyrilice.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) ze ukrajinštiny i do ukrajinštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad ze ukrajinštiny a do ukrajinštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady z/do ukrajinštiny lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na druhu a rozsahu textu.

Ověření / legalizace

  • K soudním překladům z a do ukrajinštiny zajišťujeme i všechna příslušná ověření (soudní ověření, notářské ověření, superlegalizaci či apostilu/apostille).

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde .