Švédský

Švédština

Švédština je severogermánský jazyk, který je vzájemně srozumitelný s dánštinou a norštinou. Základem pro její vznik byla stará severština. Pro zápis švédštiny se používá upravená latinka. Slovní zásoba švédštiny je převážně germánská, avšak mnoho slov z oblasti vědy a náboženství je původu latinského nebo řeckého, často přejatých prostřednictvím francouzštiny nebo angličtiny.

Velice známá je švédská literatura. Celkem šest švédských autorů dosud obdrželo Nobelovu cenu za literaturu – S. Lagerlöfová, C. G. Verner von Heidenstam, E. A. Karlfeldt, P. Lagerkvist, H. Martinson a E. Johnson. Významná je i literatura pro děti a mládež, kterou zastupuje hlavně Astrid Lingrenová.

Naše služby

  • překlady z/do švédštiny
  • soudní a úřední překlady z/do švédštiny
  • tlumočení švédština
  • soudní a úřední tlumočení švédština
  • soudní a notářské ověřování dokumentů a listin
  • vyšší ověřování listin (legalizace, superlegalizace, apostille / apostilla / apostila)

Více informací o službách společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. naleznete pod následujícími odkazy: překladysoudní a úřední překladytlumočenísoudní a úřední tlumočenílegalizacesuperlegalizaceapostille / apostilla / apostila.

Dodací lhůty

Naše služby dodáváme ve standardních i expresních termínech.

Příjem / expedice zakázek

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám

Více informací ohledně příjmu / expedice zakázek naleznete zde.

Kvalita

Pro sledování, zajišťování a neustálé zlepšování kvality našich služeb máme zaveden systém managementu kvality dle mezinárodní normy ISO 9001.

Certifikovaný systém řízení zakázek a výstupní kontrola v souladu s požadavky managementu kvality zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb.