Španělský

Španělština patří do iberorománské skupiny západorománských jazyků. Vznikla na Pyrenejském poloostrově z mluvené (tzv. vulgární) podoby latiny, ale jsou v ní patrné některé prvky z keltštiny, řečtiny, foiničtiny a arabštiny.

Španělsky se nemluví jen ve Španělsku, ale i ve většině zemí jižní a střední Ameriky, v Mexiku, v jižních státech USA, na Filipínách, v některých oblastech Afriky a dokonce i v Izraeli. Není tedy divu, že překlady do španělštinypatří mezi nejžádanější jazykové kombinace.

Španělský jazyk je třetím nejrozšířenějším jazykem na světě (po čínštině a angličtině).

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) ze španělštiny i do španělštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad ze španělštiny a do španělštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady z/do španělštiny lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na druhu a rozsahu textu.

Ověření / legalizace

  • K soudním překladům z a do španělštiny zajišťujeme i všechna příslušná ověření (soudní ověření, notářské ověření, superlegalizaci či apostilu/apostille).

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde .