Řecký

Řečtina je indoevropským jazykem, který se hovoří především v Řecku, na Kypru a v některých částech Turecka. Řečtina je velice starým jazykem, který má ve vývoji indoevropských jazyků vlastní jazykovou větev. Nejstarším známým jazykem řecké jazykové větve je mykénština. Další podoba řečtiny pochází z 8. století př. n. l. Během 5. a 4. století př. n. l. dosáhla řečtina své klastické verze. O novodobé řečtině můžeme mluvit až do helénistického období.

Slovenština je západoslovanský jazyk, který má nejblíže k češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa. Slovenština se ovšem liší ve slovní zásobě, má pravidelnější pravopis i gramatiku.

V souvislosti s širokou srozumitelností slovenštiny umožňuje český právní řád užívat slovenštinu, na rozdíl od jiných menšinových jazyků, bez překladatele či tlumočníka v řadě právní a úředních úkonů.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z řečtiny i do řečtiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z řečtiny a do řečtiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady z/do řečtiny lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na druhu a rozsahu textu.

Ověření / legalizace

  • K soudním překladům z a do řečtiny zajišťujeme i všechna příslušná ověření (soudní ověření, notářské ověření, superlegalizaci či apostilu/apostille).

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde .