Norský

Norština je severogermánský jazyk, který se vyvinul ze staré severštiny, avšak byl výrazně ovlivněn dánštinou. Není bez zajímavosti, že norština je srozumitelná dánským i švédským mluvčím. Norové obvykle dobře rozumějí dánským textům, avšak mluvená dánština jim však může činit potíže. Mluvená švédština je pro ně srozumitelnější. Norština je úředním jazykem Norska a pro její zápis se používá latinka, která je doplněna o pár specifických znaků.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z norštiny i do norštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z norštiny a do norštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady z/do norštiny lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na druhu a rozsahu textu.

Ověření / legalizace

  • K soudním překladům z a do norštiny zajišťujeme i všechna příslušná ověření (soudní ověření, notářské ověření, superlegalizaci či apostilu/apostille).

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde .