Maďarský

Maďarština je velmi specifický evropský jazyk, který patří mezi tzv. ugrofinské jazyky. Maďarsky se hovoří nejenom v Maďarsku, ale i v určitých částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu Zakarpatské Ukrajiny, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v určitých částech Chorvatska.

Maďarština je úředním jazykem Maďarska, a tím pádem i jeden z úředních jazyků EU.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z maďarštiny i do maďarštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z maďarštiny a do maďarštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady z/do maďarštiny lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na druhu a rozsahu textu.

Ověření / legalizace

  • K soudním překladům z a do maďarštiny zajišťujeme i všechna příslušná ověření (soudní ověření , notářské ověření , superlegalizaci či apostilu/apostille).

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde .