Dánský

Dánština patří do skupiny skandinávských jazyků, přesněji se jedná o severogermánský jazyk. Dánština se od ostatních skandinávských jazyků začala oddělovat kolem roku 1000. Dánština je nejvíce podobná norštině a švédštině. U norštiny je to hlavně způsobené faktem, že Norsko bylo od roku 1380 do roku 1814 pod dánskou vládou a dánština zde byla po celou dobu úředním jazykem. Dánština je úředním jazykem v celém Dánském království, což zahrnuje pevninskou oblast Dánska, dále Grónsko a Faerské ostrovy.

 

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z dánštiny i do dánštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z dánštiny a do dánštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady z/do dánštiny lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na druhu a rozsahu textu.

Ověření / legalizace

  • K soudním překladům z a do dánštiny zajišťujeme i všechna příslušná ověření (soudní ověření, notářské ověření, superlegalizaci či apostilu/apostille).

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde .