Čínský

Čínština je jazyk, který patří do tzv. sino-tibetské jazykové rodiny. Se svým počtem okolo 1 miliardy mluvčích zaujímá čínština první místo v počtu mluvčích. Čínsky se mluví zejména v Číně, na Tchaj-wanu, v Singapuru, v Malajsii a početných čínských komunitách v zahraničí.

Čínština se zapisuje čínskými znaky. Čínština rozlišuje 7 základních dialektů, avšak bez ohledu na jednotlivé čínské dialekty se valná většina textů píše současným spisovných jazykem (pro který se vžil nesprávný název „mandarínština“).

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z čínštiny i do čínštiny.

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z čínštiny a do čínštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady z/do čínštiny lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na druhu a rozsahu textu.

Ověření / legalizace

  • K soudním překladům z a do čínštiny zajišťujeme i všechna příslušná ověření (soudní ověření, notářské ověření, superlegalizaci či apostilu/apostille).

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde .