Chorvatský

Chorvatština je úředním jazykem Chorvatska, ale mluví se s ní také například v Bosně a Hercegovině. Chorvatština patří mezi jihoslovanské jazyky a je velmi podobná srbštině a je považována za jedno z odnoží tzv. srbochorvatského jazyka (což byl až do roku 1992 úřední jazyk Jugoslávie).

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z chorvatštiny i do chorvatštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z chorvatštiny a do chorvatštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady z/do chorvatštiny lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na druhu a rozsahu textu.

Ověření / legalizace

  • K soudním překladům z a do chorvatštiny zajišťujeme i všechna příslušná ověření (soudní ověření, notářské ověření, superlegalizaci či apostilu/apostille).

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde .