Bosenský

Bosenština

Bosenský jazyk, neboli bosenština, je jihoslovanský jazyk národa Bosňáků. Bosenština (bosňáčtina) je úředním jazykem v Bosně a Hercegovině, ale hovoří se s ním také v některých částech Srbska a Černé Hory.

Bosenština je v podstatě jiný název pro v Bosně a Hercegovině užívanou variantu srbochorvatštiny, která byla úředním jazykem v Jugoslávii do roku 1992.

Naše služby

  • překlady z/do bosenštiny
  • soudní a úřední překlady z/do bosenštiny
  • tlumočení bosenština
  • soudní a úřední tlumočení bosenština
  • soudní a notářské ověřování dokumentů a listin
  • vyšší ověřování listin (legalizace, superlegalizace, apostille / apostilla / apostila)

Více informací o službách společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. naleznete pod následujícími odkazy: překladysoudní a úřední překladytlumočenísoudní a úřední tlumočenílegalizacesuperlegalizaceapostille / apostilla / apostila.

Dodací lhůty

Naše služby dodáváme ve standardních i expresních termínech.

Příjem / expedice zakázek

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám

Více informací ohledně příjmu / expedice zakázek naleznete zde.

Kvalita

Pro sledování, zajišťování a neustálé zlepšování kvality našich služeb máme zaveden systém managementu kvality dle mezinárodní normy ISO 9001.

Certifikovaný systém řízení zakázek a výstupní kontrola v souladu s požadavky managementu kvality zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb.