Arabština

Arabština je takzvaným semitským jazykem, což je podskupina afroasijských jazyků. Arabština se, tak jako většina ostatních jazyků, dělí na spisovnou a hovorovou. Spisovná arabština se prakticky neliší od jazyka použitého v Koránu. Většina populace ovšem používá hovorovou podobu jazyka, která se ovšem stát od státu liší. Tím pádem rozlišujeme například egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinu. Avšak rozdíly mezi národními verzemi arabštiny nejsou výrazné a projevují se hlavně v psané podobě jazyka.

Arabština je pokládána za úřední jazyk 26 států, arabsky mluví okolo 250 milionů lidí a více než 1 miliarda lidí ji používá jako liturgický jazyk.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z arabštiny i do arabštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z arabštiny a do arabštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady z/do arabštiny lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na druhu a rozsahu textu.

Ověření / legalizace

  • K soudním překladům z a do angličtiny zajišťujeme i všechna příslušná ověření (soudní ověření, notářské ověření, superlegalizaci či apostilu/apostille).

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde .