I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | Soudní tlumočení | Úřední tlumočení

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

1. 3. 2018Expresní soudní překlady: standardní dokumenty vyhotovujeme do 2 hodin od okamžiku obdržení objednávky.
1. 3. 2018K vašim častým dotazům: výdej dokončených zakázek probíhá od 8:00 do 18:00 každý pracovní den (nepřetržitě).
1. 3. 2018Slevy pro studenty: 5% při předložení platné studentské karty ISIC. Platí pro všechny typy překládaných dokumentů.
Archiv novinek
Úřady
překlady úředních listin
a matričních dokumentů
tlumočení správních úkonů
a úředních jednání
... ve více než 40 jazycíchSoudy
tlumočíme všechny soudní úkony
tlumočení v expresních termínech
vždy používáme soudních tlumočníků
soudní překlady dokumentů
... ve více než 40 jazycíchPolicie
tlumočíme všechny typy úkonů
zajistíme soudního tlumočníka
výslechy a svědectví
zkoušky a přezkoušení
... ve více než 40 jazycíchNotářství
ověření shody opisu nebo kopie
notářské ověření dokumentů
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycíchDokumenty
soudní nebo úřední listiny 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
dokumenty pro všechny instituce
... ve více než 40 jazycíchOvěření - legalizace
soudní nebo úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuÚřady
překlady úředních listin
a matričních dokumentů
tlumočení správních úkonů
a úředních jednání
... ve více než 40 jazycíchSoudy
tlumočíme všechny soudní úkony
tlumočení v expresních termínech
vždy používáme soudních tlumočníků
soudní překlady dokumentů
... ve více než 40 jazycíchPolicie
tlumočíme všechny typy úkonů
zajistíme soudního tlumočníka
výslechy a svědectví
zkoušky a přezkoušení
... ve více než 40 jazycíchNotářství
ověření shody opisu nebo kopie
notářské ověření dokumentů
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycíchDokumenty
soudní nebo úřední listiny 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
dokumenty pro všechny instituce
... ve více než 40 jazycíchOvěření - legalizace
soudní nebo úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích

Úřední tlumočení


Úřední tlumočení se využívá zejména pro jednání na úřadech, policii, soudech, jakož i dalších orgánech, a sice v případech, kdy některý z účastníků jednání neovládá příslušný úřední jazyk. V souvislosti s úředním tlumočením narazíte i na pojmy jako „soudní tlumočení“ či „tlumočení s ověřením“. Myslí se však totéž, tedy oficiální tlumočení, stvrzené úředním razítkem . Úřední tlumočení slouží kromě výše zmíněných úředních, správních a soudních účelů i k účelům obchodním, u kterých je třeba ověřit správnost tlumočnického úkonu (tlumočení obchodních jednání, valných hromad, atd.), či soukromým účelům občanů (tlumočení občanských záležitostí). Úřední tlumočení musí splňovat zákonem stanovené podmínky. V této souvislosti je třeba zmínit především zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Účel použití úředního tlumočení

Úřední tlumočení se používá v případě, kdy účastník/účastníci jednání či daného úředního úkonu neovládají daný úřední jazyk a charakter úkonu vyžaduje plné a správné porozumění. S úředním tlumočením se tak setkáváme při úředních úkonech ve vztahu k cizím státním příslušníkům, např. před policejními orgány, při svatebních obřadech, zkouškách, zajišťování osobních dokladů a dokumentů, jakož i dalších úředních úkonech. U obchodních společností a firem je nutné úřední tlumočení při oficiálních úkonech, jako jsou valné hromady či schůze a zasedání společností.

Formální náležitosti úředního tlumočení

Úřední tlumočení musí splňovat předepsané formální náležitosti. Nejmarkantnější formalitou je otisk kulatého úředního razítka , který se připojuje na protokol či zápis z daného úředního úkonu či jednání. Úřední tlumočení (stejně jako úřední překlady) musí přesně odpovídat tlumočenému projevu a není povoleno cokoliv měnit. Tlumočení musí být nezávislé a nestranné . Každé úřední tlumočení je opatřeno zápisem (protokolem) , kde jsou uvedeny všechny potřebné údaje. Úřední tlumočení musí splňovat požadavky a nároky, které požaduje daný úřad či orgán.

Typy úředního tlumočení

Rozlišujeme několik typů úředního tlumočení. Základními typy jsou: úřední tlumočení konsekutivníúřední tlumočení simultánní. Simultánní úřední tlumočení se využívá nejčastěji na specifických konferencích a zasedáních. Simultánní tlumočení probíhá zároveň s mluveným projevem. To je rozdíl oproti konsekutivnímu tlumočení , kdy tlumočník přetlumočí vždy část projevu řečníka, tlumočí tedy po úsecích. Důležitou roli u simultánního tlumočení hraje tlumočnická technika (tlumočnická kabina, sluchátkové staničky, atd.).

Termíny realizace úředního tlumočení.

Úřední tlumočení realizujeme ve standardním termínu 3 dnů . Po dohodě může být úřední tlumočení zajištěno rovněž v expresním termínu . Doporučujeme však objednávat úřední tlumočení s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné tlumočnickou akci řádně připravit.

Jazyky soudního tlumočení

Úřední tlumočení zajišťujeme ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycích. Úřední tlumočení lze realizovat nejen v kombinaci s českým jazykem, ale i v kombinacích 2 cizích jazyků, jako např. němčina – angličtina, francouzština – němčina, italština – angličtina, přičemž je možné kombinovat většinu námi nabízených jazyků.

Kvalita úředního tlumočení

Vysoké kvality úředního tlumočení dosahujeme pečlivým výběrem těch nejlepších tlumočníků. Úřední tlumočení realizují zkušení úřední tlumočníci, u nichž přihlížíme nejen k jazykovým znalostem, ale i ke znalostem z příslušného oboru. Povinnost mlčenlivosti našich úředních tlumočníků o předmětu daného tlumočnického úkonu je podchycena smluvně. Pro zajištění maximální kvality a spokojenosti našich klientů je používána nejmodernější tlumočnická technika.

Copyright © 2012-2018 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz