I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | Úřední překlady, Praha

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

1. 3. 2018Expresní soudní překlady: standardní dokumenty vyhotovujeme do 2 hodin od okamžiku obdržení objednávky.
1. 3. 2018K vašim častým dotazům: výdej dokončených zakázek probíhá od 8:00 do 18:00 každý pracovní den (nepřetržitě).
1. 3. 2018Slevy pro studenty: 5% při předložení platné studentské karty ISIC. Platí pro všechny typy překládaných dokumentů.
Archiv novinek
Úřady
překlady úředních listin
a matričních dokumentů
tlumočení správních úkonů
a úředních jednání
... ve více než 40 jazycíchSoudy
tlumočíme všechny soudní úkony
tlumočení v expresních termínech
vždy používáme soudních tlumočníků
soudní překlady dokumentů
... ve více než 40 jazycíchPolicie
tlumočíme všechny typy úkonů
zajistíme soudního tlumočníka
výslechy a svědectví
zkoušky a přezkoušení
... ve více než 40 jazycíchNotářství
ověření shody opisu nebo kopie
notářské ověření dokumentů
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycíchDokumenty
soudní nebo úřední listiny 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
dokumenty pro všechny instituce
... ve více než 40 jazycíchOvěření - legalizace
soudní nebo úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuÚřady
překlady úředních listin
a matričních dokumentů
tlumočení správních úkonů
a úředních jednání
... ve více než 40 jazycíchSoudy
tlumočíme všechny soudní úkony
tlumočení v expresních termínech
vždy používáme soudních tlumočníků
soudní překlady dokumentů
... ve více než 40 jazycíchPolicie
tlumočíme všechny typy úkonů
zajistíme soudního tlumočníka
výslechy a svědectví
zkoušky a přezkoušení
... ve více než 40 jazycíchNotářství
ověření shody opisu nebo kopie
notářské ověření dokumentů
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycíchDokumenty
soudní nebo úřední listiny 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
dokumenty pro všechny instituce
... ve více než 40 jazycíchOvěření - legalizace
soudní nebo úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích

Úřední překlady, Praha

Úřední překlady bývají označovány také jaké soudní překlady či překlady s ověřením. Mezi těmito pojmy však není žádný rozdíl, co se týče výsledného produktu, tedy oficiálního úředního překladu opatřeného doložkou a úředním razítkem. Úřední překlady jsou vyžadovány orgány státní správy, soudy a policií v případech, kdy požadovaný dokument, jež má být těmto oficiálním místům předložen, je vyhotoven v jiném jazyce, nežli je úřední jazyk dané země. Úřední překlady jsou určeny k jednoznačnému předání obsahu příslušného cizojazyčného dokumentu tak, aby mohl být využit pro daný úřední úkon. Úřední překlad je vždy opatřen doložkou a otiskem kulatého úředního razítka. Tato formalita stvrzuje, že překlad věrně odpovídá textu originálního dokumentu a může být proto použit jako úřední překlad pro příslušné účely.

Naše společnost zajišťuje úřední překlady a tlumočení pro fyzické i právnické osoby, v České republice i zahraničí, a to včetně souvisejících konzultací a následných úředních úkonů a ověření.

Úřední překlady a tlumočení pro oblast Prahy realizuje naše pobočka v Praze - Washingtonova 5, 110 00 Praha 1.

Účel použití úředních překladů

Úřední překlady jsou předkládány státním orgánům, úřadům, institucím a soudům, použití nacházejí i v komunikaci mezi podniky a obchodními společnostmi, jakož i mezi soukromými osobami. Úřední překlady se zhotovují k nejrůznějším dokumentům matričního charakteru (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, atd.), velmi často se za účelem nostrifikace překládají vysvědčení, diplomy a certifikáty. Pro pojišťovací ústavy se překládají zdravotní zprávy, při dovozu automobilů ze zahraničí je třeba doložit úřední překlad technické dokumentace, společnosti a firmy pořizují úřední překlady výpisů z obchodního rejstříku, překlady smluv, stanov, obchodních podmínek, atd. Případů použití úředních překladů je celá řada, pro podrobnější informace nás v případě potřeby či nejistoty kontaktujte.

Formální náležitosti úředních překladů

Úřední překlady musí splňovat stanovené formální náležitosti. K nim patří především opatření překladu doložkou ověřující správnost pořízeného úředního překladu a jeho doslovnou shodu s originálním dokumentem. Doložka je opatřena kulatým úředním razítkem.

Ověření úředních překladů

K úředním překladům zajišťujeme i všechna příslušná ověření. Úřední překlad může být opatřen úředním ověřením, notářským ověřením, vyšším ověřením, tzv. legalizace a superlegalizace, či apostilou (apostille). Druh ověření závisí na účelu použití, druhu dokumentu a zemi určení. Zjednodušení procesu ověřování jsou upravena mezistátními dohodami.

Typy úředních překladů

Úřední překlady zhotovujeme ke všem druhům dokumentů. Nejčastěji jsou úřední překlady zpracovávány k dokumentům vyžadovaných státními orgány, institucemi a soudy, k dokumentům spojených s činností advokátních kanceláří, firem a obchodních společností, jakož i dokumentům soukromých osob.

Termíny zpracování úředních překladů

Úřední překlady zhotovujeme ve standardní lhůtě 3 dnů. Expresní úřední překlady pak zhotovujeme v termínech do 2, 4, 8, 24 nebo 48 h od okamžiku potvrzení objednávky.

Copyright © 2012-2018 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz