I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | Soudní tlumočení | Tlumočení s ověřením

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

1. 3. 2018Expresní soudní překlady: standardní dokumenty vyhotovujeme do 2 hodin od okamžiku obdržení objednávky.
1. 3. 2018K vašim častým dotazům: výdej dokončených zakázek probíhá od 8:00 do 18:00 každý pracovní den (nepřetržitě).
1. 3. 2018Slevy pro studenty: 5% při předložení platné studentské karty ISIC. Platí pro všechny typy překládaných dokumentů.
Archiv novinek
Úřady
překlady úředních listin
a matričních dokumentů
tlumočení správních úkonů
a úředních jednání
... ve více než 40 jazycíchSoudy
tlumočíme všechny soudní úkony
tlumočení v expresních termínech
vždy používáme soudních tlumočníků
soudní překlady dokumentů
... ve více než 40 jazycíchPolicie
tlumočíme všechny typy úkonů
zajistíme soudního tlumočníka
výslechy a svědectví
zkoušky a přezkoušení
... ve více než 40 jazycíchNotářství
ověření shody opisu nebo kopie
notářské ověření dokumentů
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycíchDokumenty
soudní nebo úřední listiny 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
dokumenty pro všechny instituce
... ve více než 40 jazycíchOvěření - legalizace
soudní nebo úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuÚřady
překlady úředních listin
a matričních dokumentů
tlumočení správních úkonů
a úředních jednání
... ve více než 40 jazycíchSoudy
tlumočíme všechny soudní úkony
tlumočení v expresních termínech
vždy používáme soudních tlumočníků
soudní překlady dokumentů
... ve více než 40 jazycíchPolicie
tlumočíme všechny typy úkonů
zajistíme soudního tlumočníka
výslechy a svědectví
zkoušky a přezkoušení
... ve více než 40 jazycíchNotářství
ověření shody opisu nebo kopie
notářské ověření dokumentů
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycíchDokumenty
soudní nebo úřední listiny 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
dokumenty pro všechny instituce
... ve více než 40 jazycíchOvěření - legalizace
soudní nebo úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích

Tlumočení s ověřením


Tlumočení s ověřením se používá zejména pro úkony na úřadech, policii, soudech, jakož i dalších správních orgánech, a to v případech, kdy některý z účastníků úředního jednání neovládá úřední jazyk dané země. V souvislosti se soudním tlumočením se setkáte i s pojmy „úřední tlumočení“ či „soudní tlumočení“. Význam všech tří označení je však identický, míněno je oficiální tlumočení, stvrzené soudním razítkem . Soudní tlumočení slouží kromě výše zmíněných úředních, správních a soudních účelů i k účelům obchodním, u kterých je třeba zajistit správnost tlumočnického úkonu (obchodní jednání, valné hromady, schůze představenstva, atd.), či soukromým účelům občanů (občanské záležitosti). Soudní tlumočení musí splňovat zákonem stanovené podmínky. Tyto jsou obsaženy např. v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Účel použití soudního tlumočení

Soudní tlumočení se používá v případě, kdy účastníci úředního jednání či daného úředního úkonu neovládají daný úřední jazyk a charakter úkonu vyžaduje úplné, správné a prokazatelné porozumění předmětu tlumočení. Se soudním tlumočením se tak často setkáváme při úředních úkonech ve vztahu k cizím státním příslušníkům, a to např. u jednání před policejními orgány, při svatebních obřadech, nejrůznějších zkouškách, při vyřizování osobních dokladů a dokumentů, jakož i v celé řadě dalších případů. U zahraničních obchodních společností a firem se soudní tlumočení využívá při oficiálních protokolovaných zasedání a schůzí, jejichž výstup je zapotřebí pro úřední účely a správní úkony v úřední řeči dané země.

Formální náležitosti soudního tlumočení

Soudní tlumočení musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných zákonů a nařízení. Obsah každého soudního tlumočení je podchycen v protokolu či zápisu. Ověření obsahu se provede připojením otisku kulatého soudního razítka. Soudní tlumočení (stejně jako soudní překlady) musí přesně odpovídat tlumočenému projevu a není povoleno cokoliv měnit. Tlumočení musí být nezávislé a nestranné. Soudní tlumočení musí splňovat požadavky a nároky, které požaduje daný úřad či orgán.

Typy soudního tlumočení

Rozlišujeme dva základní typy soudního tlumočení: soudní tlumočení konsekutivní a soudní tlumočení simultánní. Simultánní soudní tlumočení se využívá nejčastěji na specifických konferencích a zasedáních, používá se při něm tlumočnická technika (tlumočnická kabina, sluchátkové staničky, atd.). Simultánní soudní tlumočení probíhá zároveň s mluveným projevem. Pro konsekutivní soudní tlumočení není zapotřebí žádná speciální tlumočnická technika. Konsekutivní tlumočení se realizuje po úsecích, tlumočník tedy přetlumočí vždy jen část projevu řečníka a poté čeká, až řečník přednese další část projevu.

Termíny realizace soudního tlumočení

Soudní tlumočení zajišťujeme ve standardním termínu 3 dnů . Po dohodě je samozřejmě možná i expresní realizace do 24 h či ještě tentýž den. Doporučujeme však objednávat soudní tlumočení s dostatečným předstihem.

Jazyky

Soudní tlumočení zajišťujeme ve všech jazycích, jež jsou v České republice registrovány. Soudní tlumočení je možné provádět nejen z/do češtiny, ale i z cizího do cizího jazyka. Nejčastější kombinace jsou pak kombinace s angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou a španělštinou. Kombinovat lze většinu námi nabízených jazyků.

Kvalita soudního tlumočení

Vysoké úrovně soudního tlumočení dosahujeme pečlivým výběrem těch nejlepších soudních tlumočníků. Soudní tlumočení provádějí soudní tlumočníci s dlouholetou praxí. Klademe důraz jak na jazykové znalosti, tak i znalosti z příslušného oboru a profesionální vystupování. Povinnost mlčenlivosti našich soudních tlumočníků o skutečnostech tvořících předmět daného tlumočnického úkonu je upravena smluvně. Pro zajištění maximální kvality a spokojenosti našich klientů používáme výhradně jen nejmodernější postupy, vybavení a tlumočnickou techniku.

Copyright © 2012-2018 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz